Публічний договір

Цей Договір про надання послуги доступу до веб-сайту www.arc.ua (надалі – «Договір») укладено між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМ» (надалі – «Редакція») та, відповідно, фізичною особою, організацією або юридичною особою, що згодна з умовами цього Договору (надалі – «Користувач»).

Даний Договір є публічним та публікується разом з додатками до нього в мережі Інтернет за адресою: https://arc.ua/legal-agreement.

Публікація цього Договору та додатків до нього розглядається Редакцією як направлення будь-якій організації, юридичній чи фізичній особі, що досягла 18-річного віку, публічної оферти. Публікуючи цей Договір, Редакція пропонує вказаним особам укласти з нею Договір на умовах, що викладені нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Веб-сайт – це сукупність веб-сторінок, яка реалізована та об’єднана в мережі Інтернет під одним доменом за адресою: www.arc.ua, що містить, зокрема, але не обмежуючись, Контент, об’єкти інтелектуальної власності та будь-яку іншу інформацію/матеріали.

1.2. Контент – означає тексти, матеріали, дослідження, фотографії, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші результати роботи Редакції та/або третіх осіб, що розміщені (доступні) на Веб-сайті для використання Користувачем.

1.3. Обліковий запис (Профіль) – це обліковий запис Веб-сайту, який Користувач створив (зареєстрував), щоб використовувати Веб-сайт відповідно до вимог даного Договору.

1.4. Реєстраційні Дані Користувача – означає інформацію стосовно Користувача, включаючи ім’я та прізвище, e-mail, контактний номер телефону, а також будь-яку іншу інформацію, необхідну для надання послуги доступу до Веб-сайту Користувачеві.

1.5. Послуга доступу до Веб-сайту – послуга, що є предметом даного Договору та надається Редакцією за умовами цього Договору.

1.6. Підписка − повний доступ до всього Контенту, розміщеного на Веб-сайті. Підписка надається Користувачу за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного варіанту Підписки, обраного Користувачем на Веб-сайті.

1.7. Автопродовження Підписки − сервіс автоматичного продовження Підписки, на умовах попередньої Підписки, оплаченої Користувачем.

1.8. Платіжна система − фінансовий посередник, відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який бере участь в розрахунках між Редакцією та Користувачем.

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладається шляхом здійснення конклюдентних дій. Договір вважається укладеним з боку Користувача, що означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору між Сторонами з моменту здійснення Користувачем Акцепту.

2.2. Користувач вважається таким, що здійснив Акцепт, з моменту реєстрації Облікового запису або з моменту проставлення відповідної відмітки в процесі створення Користувачем Облікового запису на Веб-сайті.

2.3. Даний Договір вступає в силу з моменту його укладення Користувачем (у відповідності до п. 2.1 та п. 2.2 Договору) та діє протягом всього строку виконання Сторонами зобов’язань, що передбачені цим Договором.

2.4. Договір може бути розірваний достроково будь-якою зі Сторін у випадку порушення іншою Стороною своїх зобов’язань за цим Договором шляхом надсилання повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Розірвання договору», за адресою: admin@arc.ua (повідомлення для Редакції) та за адресою електронної пошти Користувача, що вказувалась ним при Реєстрації Облікового запису (повідомлення для Користувача), за 15 (п’ятнадцять) днів до запланованої дати розірвання Договору.

2.5. Редакція має право відмовитись від виконання своїх зобов’язань за цим Договором в порядку, що передбачений п. 2.4 Договору, і при цьому звільняється від відшкодування Користувачу будь-яких сум, отриманих від Користувача як плату за послугу доступу до Веб-сайту за цим Договором, а у випадку спричинення Користувачу розірванням Договору будь-яких збитків − звільняється від їх відшкодування.

2.6. Відмова Користувача від виконання своїх зобов’язань за цим Договором (розірвання Договору з ініціативи Користувача) вважається також відмовою Користувача від усіх послуг, що йому надавались за умовами цього Договору.

3. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

3.1. Реєстрація Облікового запису

3.1.1. Для використання Веб-сайту Користувач повинен заповнити відповідну реєстраційну форму та створити Обліковий запис на Веб-сайті, вказавши необхідні Реєстраційні Дані Користувача. Користувач погоджується надати достовірну інформацію під час реєстрації та використання Веб-сайту, і погоджується оновлювати свій Обліковий запис для підтримання його актуальності. Користувач погоджується, що Редакція може зберігати та використовувати Реєстраційні Дані Користувача під час надання Користувачу послуги доступу до Контенту на Веб-сайті.

3.1.2. Користувач бере на себе зобов’язання не розкривати інформацію про Обліковий запис жодній третій особі та несе одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки Облікового запису, а також за всі дії, що відбуваються з Обліковим записом або через нього, і погоджується негайно повідомляти Редакцію про будь-яке порушення безпеки Облікового запису. Редакція не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у зв’язку з несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.

3.1.3. Облікові записи можуть створювати лише особи, яким виповнилося 18 років. Облікові записи для осіб молодше 18 років можуть створюватися одним із батьків або законним опікуном.

3.2. Види Контенту на Веб-сайті

3.2.1. Веб-сайт містить Контент Редакції. Редакція слідкує за достовірністю і повнотою Контенту Редакції.

3.2.2. Редакція робить усе можливе, щоб Контент на Веб-сайті містив тільки повні і достовірні матеріали, але помилки трапляються, тому просимо повідомляти про виявлені неточності та помилки за електронною адресоюadmin@arc.ua.

3.2.3. Редакція бере на себе зобов’язання в найкоротші строки розглядати зауваження щодо Контенту Редакції, а також повідомляти відповідних осіб, про виявлені неточності та помилки у Контенті.

3.2.4. Користувач погоджується, що виявлення неточностей та помилок у Контенті на Веб-сайті не впливає на якість послуги доступу до Контенту на Веб-сайті та не є підставою для повернення коштів за доступ до Контенту на Веб-сайті або зменшення його вартості.

3.3. Надання послуги доступу до Контенту на Веб-сайті

3.3.1. Веб-сайт містить Контент, послуга доступу до якого надається після відповідної реєстрації Облікового запису (Підписка), про що зазначено на відповідних сторінках Веб-сайту. Визначення переліку Контенту та всіх умов доступу до такого Контенту (в т. ч. безкоштовно, платно тощо) визначається Редакцією та виключно на її розсуд.

3.3.2. Доступ до певного безкоштовного Контенту надається після створення Користувачем Облікового запису на Веб-сайті.

3.3.3. Редакція звертає увагу Користувача, що Редакція не збирає і не обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, всі розрахунки на Веб-сайті здійснюються Користувачем через Платіжні системи та/або веб-інтерфейси фінансових установ, що мають право надавати відповідні послуги.

3.4. Правила Використання Контенту на Веб-сайті

3.4.1. Використання Контенту на Веб-сайті Користувачем здійснюється на наступних умовах:

3.4.1.1. Користувачу дозволяється використовувати Контент тільки для особистого некомерційного використання;

3.4.1.2. Користувачу забороняється копіювати, зберігати та записувати на диск чи будь-який інший носій інформації Контент, а також забороняється поширювати Контент в мережі Інтернет;

3.4.1.3. Користувач має право користуватись Контентом лише онлайн на Веб-сайті;

3.4.1.4. Користувачу забороняється надавати доступ до Контенту будь-яким третім особам;

3.4.1.5. Користувачу забороняється зламувати програмне забезпечення та/або іншим чином втручатись у роботу Веб-сайту, а також використовувати Веб-сайт для будь-якої незаконної діяльності.

3.4.2. Редакція залишає за собою право вилучити Обліковий запис будь-якого Користувача без виплати будь-якої компенсації за придбані послуги доступу до Контенту на Веб-сайті, за порушення умов Договору та/або Правил Використання Контенту на Веб-сайті.

3.4.3. Редакція залишає за собою право змінювати/видаляти/доповнювати Контент без будь-якого попереднього та наступного повідомлення Користувача та не несе відповідальність за внесення таких змін.

4. ВАРІАНТИ ПІДПИСКИ ТА ЇЇ ВАРТІСТЬ

4.1. Підписка на повний доступ до Контенту на Веб-сайті є безоплатною під час воєнного стану.

5. АВТОПРОДОВЖЕННЯ ПІДПИСКИ

5.1. Користувачі, що обрали будь-який варіант Підписки, що передбачений умовами даного Договору, цим надають свою згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін. Послуга Автопродовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в Профілі Користувача, заповнивши необхідну відповідну форму.

5.2. Дана послуга вважається скасованою з наступного періоду, за умови, що Користувач повідомив про такий свій намір Редакцію в Профілі не пізніше, ніж за 2 робочих дні до кінця строку Підписки.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Редакція не несе відповідальності за припинення доступу до Веб-сайту, що виникло не з її вини, а також не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.

6.2. Час від часу Редакція буде проводити технічне обслуговування Веб-сайту, хоча Редакція не бере на себе відповідальність повідомляти Користувача про планові та позапланові заходи технічного обслуговування, Редакція буде намагатись вживати можливих заходів по повідомленню Користувача, але не буде нести відповідальність за будь-яку шкоду, що була завдана Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.

6.3. Редакція має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього Договору, наповнення варіантів Підписки та їхню вартість тощо, шляхом розміщення відповідної оновленої редакції даного Договору та/або відповідної інформації на Веб-сайті.

6.4. Зміни, що стосуються наповнення варіантів Підписки та її вартості, застосовуються тільки для оплати Підписок, після такої зміни.

7. ЗМІНИ В ДОГОВОРІ

7.1. Цей Договір може бути змінено Редакцією в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Користувача. Зміни набирають чинності з моменту публікації даного Договору на Веб-сайті.

7.2. Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою: https://arc.ua/legal-agreement.

7.3. Користувач розуміє та погоджується, що його згода з умовами цього Договору або використання ним Веб-сайту після дати публікації змін до цього Договору означає згоду Користувача з його оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з Редакцією в установленому цим Договором порядку, а також Користувач повинен припинити використання Веб-сайту.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається Сторонами з цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору повинен бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.

9. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ

9.1. До цього Договору та його тлумачення застосовується право України та всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. Редакція є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України.

10.2. Користувач визнає законною оплату послуг за цим Договором з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Веб-сайті. Користувач визнає та підтверджує, що послуги, оплачені з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Веб-сайті, є оплаченими особисто ним (Користувачем).

11. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Відповідно до цього Договору та з метою цього Договору Користувач передає Редакції інформацію та відомості про себе (далі – «Персональні дані»), згідно з якими можна його ідентифікувати відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

11.2. Сторони дійшли згоди, що Редакція має право обробляти Персональні дані виключно з метою виконання цього Договору, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Редакція зобов’язується обробляти Персональні дані Користувача, при цьому зберігаючи конфіденційність і безпеку при їх обробці і забезпечуючи належний рівень їх захисту відповідно до вимог законодавства Україні.

11.4. Користувач надає свою згоду на обробку Редакцією Персональних даних, згідно цього пункту Договору та положеннями чинного законодавства України, а також на збереження своїх даних у Особистому кабінеті.

12. АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ РЕДАКЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМ»:

Код ЄДРПОУ: 43951950; адреса: 04116, м. Київ, вулиця Коперника, будинок 3, н/п 2004; рахунок IBAN: UA073052990000026001036226634, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.