Публічний договір

Цей Договір про надання доступу до Вебсайту www.arc.ua (надалі — “Договір”) укладено між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УМ” (надалі — “Редакція”) та, відповідно, фізичною особою, організацією або юридичною особою, що згодна з умовами цього Договору (надалі — “Користувач”).

Даний Договір є публічним та публікується разом із додатками до нього в мережі інтернет за адресою: https://arc.ua/legal-agreement.

Публікація цього Договору та додатків до нього розглядається Редакцією як направлення будь-якій організації, юридичній чи фізичній особі, що досягла 18-річного віку, публічної оферти. Публікуючи цей Договір, Редакція пропонує вказаним особам укласти з нею Договір на умовах, що викладені нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Вебсайт — це сукупність вебсторінок, яка реалізована та об’єднана в мережі інтернет під одним доменом за адресою: www.arc.ua, що містить, зокрема, але не обмежуючись, Контент, об’єкти інтелектуальної власності та будь-яку іншу інформацію / матеріали.

1.2. Контент означає тексти, матеріали, дослідження, фотографії, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші результати роботи Редакції та/або третіх осіб, що розміщені (доступні) на Вебсайті для використання Користувачем.

1.3. Обліковий запис (Профіль) — це обліковий запис Вебсайту, який Користувач створив (зареєстрував) або який був створений автоматично, після погодження користувача поділитися персональними даними через треті сторони, наприклад, Платіжну систему, Google, Facebook тощо, щоби використовувати Вебсайт відповідно до вимог даного Договору.

1.4. Реєстраційні Дані Користувача означають інформацію стосовно Користувача, включаючи ім’я та прізвище, e-mail, контактний номер телефону, а також будь-яку іншу інформацію, для надання доступу до Вебсайту Користувачеві.

1.5. Доступ до Вебсайту — предмет даного Договору та надається Редакцією за умовами цього Договору.

1.6. Пожертва — повний доступ до всього Контенту, розміщеного на Вебсайті, надається безоплатно. Пожертва надається Користувачем добровільно, одноразово або місячно, відповідно до умов одного з варіантів Пожертви, обраного Користувачем на Вебсайті. Пожертви надаються ГО “Арк.Юей”, яка зареєстрована як благодійна організація ДФС №1926564600218 від 04.19.2019.

1.7. Автопродовження Пожертви −- сервіс автоматичного продовження Пожертви, на умовах попередньої Пожертви, здійсненої Користувачем.

1.8. Платіжна система — фінансовий посередник, відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, який бере участь у розрахунках між Редакцією та Користувачем.

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладається шляхом здійснення конклюдентних дій. Договір вважається укладеним із боку Користувача, що означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем усіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору між Сторонами з моменту здійснення Користувачем відкриття Вебсайту.

2.2. Користувач вважається читачем Вебсайту або таким, що здійснив акцепт, із моменту реєстрації Облікового запису або з моменту проставлення відповідної відмітки в процесі створення Користувачем Облікового запису на Вебсайті.

2.3. Даний Договір вступає в силу з моменту його укладення Користувачем (у відповідності до п. 2.1 та п. 2.2 Договору) та діє впродовж всього строку виконання Сторонами зобов’язань, що передбачені цим Договором.

2.4. Договір може бути розірваний достроково будь-якою зі Сторін у випадку порушення іншою Стороною своїх зобов’язань за цим Договором шляхом надсилання повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа “Розірвання договору”, за адресою [email protected] (повідомлення для Редакції) та за адресою електронної пошти Користувача, що вказувалась ним при Реєстрації Облікового запису (повідомлення для Користувача), за 15 (п’ятнадцять) днів до запланованої дати розірвання Договору.

2.5. Редакція має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань за цим Договором у порядку, що передбачений п. 2.4 Договору, і при цьому звільняється від відшкодування Користувачу будь-яких сум, отриманих від Користувача, а у випадку спричинення Користувачу розірванням Договору будь-яких збитків — звільняється від їхнього відшкодування.

2.6. Відмова Користувача від виконання своїх зобов’язань за цим Договором (розірвання Договору з ініціативи Користувача) вважається також відмовою Користувача від доступу до Вебсайту, що йому надавався за умовами цього Договору.

3. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБСАЙТУ

3.1. Реєстрація Облікового запису

3.1.1. Для використання Вебсайту Користувач може заповнити відповідну реєстраційну форму та створити Обліковий запис на Вебсайті, вказавши необхідні Реєстраційні Дані Користувача або запис може бути створений автоматично, після погодження користувача поділитися Реєстраційними Даними через треті сторони, наприклад, Платіжну систему, Google, Facebook тощо. Користувач погоджується надати достовірну інформацію під час реєстрації та використання Вебсайту і погоджується оновлювати свій Обліковий запис для підтримання його актуальності. Користувач погоджується, що Редакція може зберігати та використовувати Реєстраційні Дані Користувача під час надання Користувачу доступу до Контенту на Вебсайті.

3.1.2. Користувач бере на себе зобов’язання не розкривати інформацію про Обліковий запис жодній третій особі та несе одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки Облікового запису, а також за всі дії, що відбуваються з Обліковим записом або через нього, і погоджується негайно повідомляти Редакцію про будь-яке порушення безпеки Облікового запису. Редакція не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у зв’язку з несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.

3.1.3. Облікові записи можуть створювати лише особи, яким виповнилося 18 років. Облікові записи для осіб молодше 18 років можуть створюватися одним із батьків або законним опікуном.

3.2. Види Контенту на Вебсайті

3.2.1. Вебсайт містить Контент Редакції. Редакція слідкує за достовірністю і повнотою Контенту Редакції.

3.2.2. Редакція робить усе можливе, щоби Контент на Вебсайті містив тільки повні і достовірні матеріали, але помилки трапляються, тому просимо повідомляти про виявлені неточності та помилки за електронною адресою [email protected].

3.2.3. Редакція бере на себе зобов’язання в найкоротші строки розглядати зауваження щодо Контенту Редакції, а також повідомляти відповідних осіб про виявлені неточності та помилки у Контенті.

3.2.4. Користувач погоджується, що виявлення неточностей та помилок у Контенті на Вебсайті не впливає на якість доступу до Контенту на Вебсайті та не є підставою для повернення пожертв.

3.3. Надання доступу до Контенту на Вебсайті

3.3.1. Вебсайт містить Контент, доступ до якого надається безоплатно, зокрема, але не обов’язково, після відповідної реєстрації Облікового запису, про що зазначено на відповідних сторінках Вебсайту. Визначення переліку Контенту та всіх умов доступу до такого Контенту (зокрема безкоштовно, платно тощо) визначається Редакцією та виключно на її розсуд.

3.3.2. Доступ до Контенту надається безоплатно, зокрема, але не обов’язково, після створення Користувачем Облікового запису на Вебсайті.

3.3.3. Редакція звертає увагу Користувача, що Редакція не збирає і не обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, всі розрахунки на Вебсайті здійснюються Користувачем через Платіжні системи та/або вебінтерфейси фінансових установ, що мають право надавати відповідні послуги.

3.4. Правила Використання Контенту на Вебсайті

3.4.1. Використання Контенту на Вебсайті Користувачем здійснюється на наступних умовах:

3.4.1.1. Користувачу дозволяється використовувати Контент тільки для особистого некомерційного використання;

3.4.1.2. Користувачу забороняється копіювати, зберігати та записувати на диск чи будь-який інший носій інформації Контент, а також забороняється поширювати Контент у мережі інтернет;

3.4.1.3. Користувач має право користуватися Контентом лише онлайн на Вебсайті;

3.4.1.4. Користувачу забороняється надавати доступ до Контенту будь-яким третім особам;

3.4.1.5. Користувачу забороняється зламувати програмне забезпечення та/або іншим чином втручатись у роботу Вебсайту, а також використовувати Вебсайт для будь-якої незаконної діяльності.

3.4.2. Редакція залишає за собою право вилучити Обліковий запис будь-якого Користувача без виплати будь-якої компенсації за порушення умов Договору та/або Правил Використання Контенту на Вебсайті.

3.4.3. Редакція залишає за собою право змінювати / видаляти/ доповнювати Контент без будь-якого попереднього та наступного повідомлення Користувача та не несе відповідальність за внесення таких змін.

4. ВАРІАНТИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБСАЙТОМ І ЙОГО ВАРТІСТЬ

4.1. Повний доступ до Контенту на Вебсайті є безоплатним.

5. АВТОПРОДОВЖЕННЯ ПОЖЕРТВИ

5.1. Користувачі, що обрали будь-який із варіантів Пожертви для місячної пожертви, що передбачена умовами даного Договору, цим надають свою згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Пожертви на новий термін. Автопродовження Пожертви надається до тих пір, поки Користувач не повідомить [email protected] про її скасування.

5.2. Дана Пожертва вважається скасованою з наступного періоду за умови, що Користувач повідомив про такий свій намір Редакцію не пізніше, ніж за 5 робочих днів до наступної Пожертви.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Редакція не несе відповідальності за припинення доступу до Вебсайту, що виникло не з її вини, а також не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.

6.2. Час від часу Редакція буде проводити технічне обслуговування Вебсайту, хоча Редакція не бере на себе відповідальність повідомляти Користувача про планові та позапланові заходи технічного обслуговування, Редакція буде намагатись вживати можливих заходів з повідомлення Користувача, але не буде нести відповідальність за будь-яку шкоду, що була завдана Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.

6.3. Редакція має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього Договору, наповнення варіантів Пожертви та їхню вартість тощо шляхом розміщення відповідної оновленої редакції даного Договору та/або відповідної інформації на Вебсайті.

6.4. Зміни, що стосуються наповнення варіантів Пожертви та її вартості, застосовуються тільки для здійснення Пожертви, після такої зміни.

7. ЗМІНИ В ДОГОВОРІ

7.1. Цей Договір може бути змінено Редакцією в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Користувача. Зміни набирають чинності з моменту публікації даного Договору на Вебсайті.

7.2. Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі інтернет за адресою: https://arc.ua/legal-agreement.

7.3. Користувач розуміє та погоджується, що його згода з умовами цього Договору або використання ним Вебсайту після дати публікації змін до цього Договору означає згоду Користувача з його оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з Редакцією в установленому цим Договором порядку, а також Користувач повинен припинити використання Вебсайту.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається Сторонами з цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору повинен бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.

9. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ

9.1. До цього Договору та його тлумачення застосовується право України та всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. Редакція є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України. Пожертви надаються ГО “Арк.Юей”, яка зареєстрована як благодійна організація ДФС №1926564600218 від 04.19.2019.

10.2. Користувач визнає законною здійснення пожертви за цим Договором. Користувач визнає та підтверджує, що пожертви, здійснені з використанням (підтвердженням) Лоґіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Вебсайті, є оплаченими особисто ним (Користувачем).

11. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Відповідно до цього Договору та з метою цього Договору Користувач передає Редакції інформацію та відомості про себе (далі — “Персональні дані”), згідно з якими можна його ідентифікувати відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р.

11.2. Сторони дійшли згоди, що Редакція має право обробляти Персональні дані виключно з метою виконання цього Договору, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Редакція зобов’язується обробляти Персональні дані Користувача, при цьому зберігаючи конфіденційність і безпеку при їх обробці і забезпечуючи належний рівень їх захисту відповідно до вимог законодавства Україні.

11.4. Користувач надає свою згоду на обробку Редакцією Персональних даних згідно з цим пунктом Договору та положеннями чинного законодавства України, а також на збереження своїх даних у Особистому кабінеті.

12. АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ РЕДАКЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УМ”:

Код ЄДРПОУ: 43951950; адреса: 04116, м. Київ, вулиця Коперника, будинок 3, н/п 2004; рахунок IBAN: UA073052990000026001036226634, в АТ КБ “ПРИВАТБАНК” МФО 305299.