Venemaa Detsentraliseerimise Kaardistamine

Venemaa Detsentraliseerimise Kaardistamine

Geschichte auf deutsch, Cuento en español, Histoire en français, Storia in italiano, Stāsts latviešu valodā, Pasakojimas lietuvių kalba, Разказ на български, Historia po polsku, Қазақ тілінде әңгіме, Оповідь українською, Qırımtatarca ikâye etüvler, Рассказ на русском, القصة بالعربية, 中文故事

Janusz Bugajski lugu

Illustreerinud Maryna Lutsyk

Venemaa Föderatsiooni lagunemine on kolmas etapp impeeriumi kokkuvarisemisest pärast nõukogude bloki lagunemist ja Nõukogude Liidu lagunemist 1990ndate alguses. See kuulutab ka järjekordset “murede aega” (smutnoje vremja), poliitilise kriisi ja kaose perioodi, mida Moskva-Venemaa koges 16. sajandi lõpus ja 17. sajandi alguses ning mis kordus tsaari-Venemaa lagunemisel Esimese maailmasõja ajal. Kuid erinevalt 17. ja 20. sajandist puudub tänapäeva Moskval võimekus ja geopoliitiline võimalus taastada Venemaa mandriimpeerium.

Venemaa Föderatsioon, Moskva järelejäänud valduste pärija, on ebaõnnestunud riik, mille rahvuslik identiteet on puudulik. See ei ole suutnud muutuda rahvusriigiks, kodanikuriigiks või isegi tõhusaks keisririigiks. Venemaa arvukaid nõrkusi süvendavad mitmed tegurid, sealhulgas sõltuvus peamiselt fossiilkütustel põhinevatest ekspordituludest, kahanev majandus, millel on vähe väljavaateid majanduskasvuks või ülemaailmseks konkurentsivõimeks, ning süvenevad piirkondlikud ja etnilised rahutused. Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse 2022. aasta veebruaris kiirendas riigi lagunemise protsessi, kuna Kremli seatud eesmärke ei suudetud saavutada ja see tõi kaasa märkimisväärseid sõjalisi kaotusi ning kahjulikke rahvusvahelisi majandussanktsioone.

Kuigi Venemaa 1993. aasta põhiseaduses on riik määratletud föderatsioonina, on see tegelikult tsentraliseeritud uusimpeeriumi konstruktsioon, mis on integreeritud administratiivse väljakuulutamise, mitte vabatahtliku kokkuleppe alusel. Kunstlik riik läheneb režiimitsükli lõpule, kus poliitiline status quo muutub üha ebakindlamaks. Mitte kunagi pärast Nõukogude Liidu lagunemist ei ole mitu üheaegset kriisi muutunud nii teravaks, sealhulgas valitsuse suutmatus tagada püsivat majandusarengut, suurenevad erinevused Moskva ja föderaalpiirkondade vahel, süvenev usaldamatus Moskva juhtimise suhtes, massirepressioonide piiratud tõhusus ning ähvardav sõjaline lüüasaamine või määramata perioodini kestev ummikseis Ukrainas…

Kasvavad surved

Oma püsimajäämise pikendamiseks peaks Venemaa arenema tõeliseks föderatsiooniks. Kuid selle asemel, et jätkata detsentraliseerimist, et rahuldada erinevate etniliste ja piirkondlike huvide püüdlusi, tegeleb Venemaa valitsus suurte piirangutega. Levib pahameel Moskva ühepoolse piirkondlike kuberneride määramise, kohalike ressursside omastamise, COVID-19 pandeemiale ja muudele riiklikele hädaolukordadele ebapiisava reageerimise ning Ukraina-vastase sõja kasvavate ohvrite tõttu, eriti mittevene elanikkonna hulgas. Kuigi režiimil on kinnisideeks protestide ennetamine või mahasurumine, võivad samaaegsed kriisid mitmes kaugel asuvas piirkonnas ületada Moskva repressiivaparaadi jõu või tema võime pakkuda majanduslikku abi rahutuste kontrollimiseks.

Kreml kardab Ukrainat ja Gruusiat vapustanud “värviliste revolutsioonide” kordumist, kui korrumpeerunud autoritaarsed valitsused kukutati, sest need ei suutnud enam takistada avalikke proteste valimispettuste vastu. Valgevene massimeeleavaldused 2020. aasta suvel jultunud valimiste võltsimise pärast lükkasid ümber tavapärase arusaama passiivsest Valgevene avalikkusest, mis peegeldab ka laialt levinud pilti Venemaa kodanikest. Kuigi Valgevene protestid suruti lõpuks maha, ei tegeletud avalike rahutuste algpõhjustega. Demonstratsioonid ja rünnakud valitsushoonetele Kasahstanis 2022. aasta jaanuaris olid Moskvale järjekordseks hoiatuseks, et avalikkuse vaoshoitud viha võib äkki plahvatada ja kiiresti levida. Näilist stabiilsust ei saa pidada iseenesestmõistetavaks ning käivitav sündmus, näiteks hinnatõus või võltsitud valimised, võib süüdata avalikkuse nõudmised laiemate poliitiliste muutuste järele.

Venemaa Föderatsioon seisab silmitsi kiireloomulise eksistentsiaalse paradoksiga. See muutub veelgi teravamaks, kui läheneb Vladimir Putini presidendiaja lõppemine, sõltumata sellest, kas seda pikendatakse põhiseaduslikult võltsitud valimiste kaudu. Tsentraliseerimine ja repressioonid ilma püsiva majanduskasvuta suurendavad avalikkuse vastuseisu ja tekitavad rahutusi, samas kui liberaliseerimine ja detsentraliseerimine tooks kaasa ka riigi lagunemise. Ilma poliitilise pluralismi, majandusreformi ja piirkondliku autonoomiata muutub föderaalne struktuur üha vähem juhitavaks. Kuid isegi kui demokraatlikud reformid toimuksid, võiksid mitmed piirkonnad kasutada võimalust eralduda. Süsteemsete reformide korral võivad vägivaldsete konfliktide võimalused väheneda, samas kui reformide lõpmatu blokeerimise korral suurenevad vägivaldsete konfliktide väljavaated oluliselt.

Kuna riik libiseb sisemiste rahutuste suunas, peavad üha laienevad elanikkonna rühmad olemasolevat föderaalsüsteemi ebaseaduslikuks. Sel juhul võib realiseeruda terve jada siseriiklikke stsenaariume, mis viivad riigi killustumise suunas, sealhulgas süvenevad eliidisisesed võimuvõitlused, süvenevad konfliktid Kremli ja piirkondlike valitsuste vahel, fraktsioonide konfliktid siloviki (sõjaväelistes) institutsioonides ja keskse kontrolli kokkuvarisemine mitmes riigiosas.

Paljurahvuselise föderatsiooni võimustruktuur on nõrgem kui Nõukogude Liidu oma, sest see tugineb liialt ühe juhi isikule ning puudub prognoositav ja legitiimne järglase valimismeetod. Lisaks ei ole Venemaal enam kõikehõlmavat kommunistlikku parteiaparaati, mis suudaks tagada suhteliselt sujuva juhi vahetuse. Demokraatlik üleminek võistlevate valimiste kaudu on valitsevale klikile vastumeelne, sest see tekitaks veelgi suuremat ebakindlust Venemaa tuleviku suhtes. Tõepoolest, demokraatliku süsteemi tekkimine pärast Putini lahkumist võib praegu olla vähem võimalik kui 1990ndatel. Ootused tõelise üleriigilise demokraatia suhtes on madalad, institutsioonid on õõnsad, alternatiivsed erakonnad on nõrgad ja kodanikuühiskond on represseeritud. Üleriigilisel tasandil ühtse poliitilise eliidi kujunemine võtaks aega ning autokraatlikud, natsionalistlikud ja populistlikud jõud võivad sellise protsessi vaidlustada ja nurjata.

Palju tõenäolisem on poliitiliste struktuuride sisemiste lõhede süvenemine, võimuhierarhia kasvav vaidlustamine, keskse kontrolli nõrgenemine ja poliitiliste lõhede laienemine. Rahvuslikud identiteedid ja etnilised erinevused võivad soodustada separatismi, kuid separatistlikud meeleolud võivad areneda ka sama etnilise rühma sees, kui erinevatel piirkondadel on mitmesuguseid kaebusi keskvalitsuse vastu või nad arvavad, et eraldumine oleks majanduslikult kasulik. Esialgsed väljakutsed riigi terviklikkusele võivad olla järkjärgulised ja vägivallatud, kuigi vägivaldseid stsenaariume ei saa välistada. Selle tulemuseks võib olla mõnede föderaalsete üksuste täielik eraldumine ja teiste liitumine uuteks föderaalseteks või konföderaalseteks struktuurideks.

Mis tahes 22 etnilise vabariigi liikumine eraldumise suunas kutsuks tõenäoliselt esile enesemääramisnõudeid mitmes etnilise vene enamusega piirkonnas. See nõrgestaks oluliselt keskust ja vähendaks tõenäosust, et autokraatlik riik säilib. Õpetlik on see, et 1990ndate alguses, kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, nõudis 40% valdavalt vene rahvusest piirkondadest suuremat autonoomiat ja mõned neist kaldusid etniliste vabariikidega sarnaselt suveräänsuse poole. Tugevdatud piirkondlik aktiivsus võib olla läbirääkimistaktika, et saada keskusest rahalisi või muid ressursse. Separatistlikud liikumised algavad siiski sageli majandusliku detsentraliseerimise nõudmistega ja laienevad seejärel reaktsioonina keskvalitsuse meetmetele ning eliidi ja avalikkuse kasvavatele püüdlustele.

Rahutuste vallanduse põhjused

Riigi lagunemise peamiseks ajendiks oleks sõjaline lüüasaamine või pikaajaline sõjaline patiseis, milles Kremlit süüdistatakse laialdaselt riigisiseselt. Avalikkuse nõusolek ja režiimi püsimajäämine Putini valitsemise ajal on üha enam põhinenud agressiivsel välispoliitikal, territoriaalsel revisionismil, patriootilisel militarismil ja läänevastasel propagandal. Suur tagasilöök või patiseis Ukrainas, mis tooks kaasa märkimisväärseid ohvreid, tekitaks vastuseisu Putini poliitikale, õhutaks võimuvõitlust tema asendamiseks, stimuleeriks rahva mässu diskrediteeritud juhtkonna vastu ja tooks esile riigi kogunenud ebaõnnestumised. Tsaariimpeerium varises kokku sõja ajal keiserliku Saksamaaga esimeses maailmasõjas ja Nõukogude impeerium lagunes ebaõnnestunud Afganistani sõja tagajärjel. Kremli endisel peaideoloogil Vladislav Surkovil võis olla õigus, kui ta 2021. aasta novembris avaldatud artiklis väitis, et kui Venemaa ei tegele eduka impeeriumi laienemisega, siis ta hääbub riigina.

Venemaa juhid kardavad ka spontaanseid rahutusi, nagu on näha ülereageerimisest rahumeelsetele tänavaprotestidele  ja pidevatest katsetest kõrvaldada kõik organiseeritud opositsiooni vormid. Ametnikud on teadlikud, et avaliku arvamuse küsitlused ei ole avaliku meeleolu kindel baromeeter. Paljudes riigi piirkondades kipuvad need olema hõredad, peegeldavad soovimatust tõelisi meeleolusid avaldada ning võivad kriisi eskaleerumise ja režiimi hapraks pidamise ajal muutuda ettearvamatus suunas. Kuna valimistulemusi võltsivad riigivõimu osalised, ei saa riigiametnikud avalikkuse poliitilisi eelistusi täpselt hinnata ning see suurendab “võimuvertikaali” sees muret praeguse süsteemi pikaajalisuse pärast. See, mis elanikkonna enamuse seas näib olevat apaatia, vältimine ja isegi lootusetus, võib kiiresti muutuda vihkamiseks ja agressiooniks võimude suhtes.

Levivaid rahutusi võivad põhjustada mitmed tegurid ja neid võib vallandada mõni suursündmus või rida jooksvaid kriise. Sellega võib kaasneda tugev majanduslik mõõde koos paljude avalike kaebustega, nagu süvenev majanduslangus, ohjeldamatu inflatsioon, palgavõlgnevused, ebapiisavad elamispinnad, keskkonna hävitamine, kokku varisev infrastruktuur, sotsiaalteenuste vähenemine ja kiiresti kasvav tööpuudus. Kremli kinnitused, et majandussurutis on vaid ajutine nähtus, kõlavad üha õõnsamalt, kui see on pikaajaline ja sügav. Isegi traditsiooniliselt valitsusmeelne eakas elanikkond ning väikelinnade, linnade ja maapiirkondade elanikud tunnevad end Moskva poolt üha enam hüljatuna ja petetuna. Kohalikud poliitikud süüdistavad föderaalvalitsust majanduslikus ärakasutamises ning toovad esile riigiametnike parasiitluse ja omavoli rahva heaolu arvelt. Kuigi protestid võivad olla spontaansed ja esialgu väikesemahulised, võivad need ka lumepallina kasvada ja kombineerida arvukaid üksikteemalisi kampaaniaid.

Putini režiim on viimase kahe aastakümne jooksul veennud kodanikke, et valitsevale süsteemile ei ole elujõulist alternatiivi. Sellegipoolest võib protestide ja majandusolude vaheline seos olla kergesti süttiv, kui ühiskond kogeb pidevat langust, mitte lihtsalt “stagnatsiooni”, kui ebavõrdsus rikaste ja vaeste vahel muutub üha silmatorkavamaks ning kui ametlik väärjuhtimine ja korruptsioon on ohjeldamatu. Revolutsioonistsenaariumi ärahoidmiseks võib valitsus kehtestada mitmesuguseid meetmeid, sealhulgas kiireloomuliste majanduslike soodustuste andmine olulistele elanikkonnarühmadele või massiline mahasurumine ühes või mitmes piirkonnas. Rahva rahutuste rahustamiseks võib proovida ka piiratud detsentraliseerimise programmi. Vabariikliku ja piirkondliku suveräänsuse piirid pannakse proovile, kui püütakse luua toimiv föderatsioon, ning mitmed piirkonnad näevad võimalust maksimalistlike valikute teostamiseks kesksel tasandil toimuva segaduse ajal.

Katsed rahustada riigi kõige ebastabiilsemaid piirkondi majanduslike stiimulite abil võivad bumerangina tagasi lennata. Valikuline majanduslik kasu võib tekitada pahameelt teistes piirkondades ja veenda neid, et massiline vastuseis Kremli poliitikale võib olla tulutoov, suurendades riigi rahastamist. Poliitilised järeleandmised kohalikele juhtidele ja halduse detsentraliseerimine julgustavad kubernere tegutsema iseseisvamalt ja nõudma ulatuslikumat autonoomiat. Etniliste vabariikide suuremad ressursid ja volitused võivad samuti õhutada Venemaa etnilist natsionalismi, mida ajendab vaenulikkus selliste rahvuslike vabariikide vastu nagu Põhja-Kaukaasia vabariigid, mida Moskva eelistab. See võib kas suurendada nõudmisi suurema tsentraliseerimise ja etniliste vabariikide likvideerimise järele või tekitada nõudmisi eraldiseisva Vene etnonatsionaalse vabariigi loomiseks.

Režiimi võimekus rakendada massilisi repressioone kogu riigis või isegi mitmes rahutuspiirkonnas korraga osutub ebapiisavaks. Streigid ja muud töövõitluse vormid võivad puhkeda mitmes piirkonnas, kus töötajad protesteerivad madala või maksmata palga, kehvade töötingimuste, hinnatõusu ja elatustaseme languse vastu. Spiraalse kaose käigus toimuvad massimeeleavaldused ja politseirepressioonid. Politsei rünnakud rahumeelsete meeleavalduste vastu võivad tekitada radikaliseerumist ja vägivaldsemaid vastureaktsioone. Protestid pakuvad ka võimalusi erinevate liikumiste, põhjuste ja kohtade vaheliseks koordineerimiseks. Revolutsiooniline olukord kujuneb välja siis, kui riik ei ole võimeline säilitama kõiki avalike rahutuste allasurumiseks vajalikke repressioone, samal ajal kui üha suurem hulk inimesi ei soovi elada ebaõnnestunud diktatuurirežiimi all süveneva vaesuse tingimustes.

Kreml üritab ka rahvast suunata etnilise patuoina leidmise poole, kujutades potentsiaalset separatistlikku vabariiki kui eksistentsiaalset ohtu Venemaale ja selle kodanikele. See kordaks seda, kuidas ametnikud kirjeldasid ebainimlikuna Tšetšeeniat, siis kui peaminister Putin käivitas 1999. aasta augustis teise tagasivõitmise sõja. Etnilise ja usulise vihkamise õhutamine lõhuks aga veelgi enam rahvuslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning veenaks suuri moslemirahvastikurühmi, et Venemaa on muutunud nende jaoks eksistentsiaalseks ohuks. Moskva ei suuda säilitada riigi püsimajäämist, kui ta teeb patuoinaks teatud rahvusi ja võõrandab teatud etnilisi rühmi. Selline poliitika võib osutuda ka poliitiliselt kahjulikuks, kui õnnestub veenda enamikku Venemaa kodanikest, et separatistlikel üksustel tuleks lubada eralduda, et vältida verevalamist. Klassikaline “jaga ja valitse” strateegia võib seega viia suurema jagunemise ja väiksema valitsemiseni.

Eelseisvad võimuvõitlused

Enne kui föderaalne struktuur hakkab lagunema, ootab Venemaad ees pikaajaline kaose ja valitsemisvõimetuse spiraal ning eliidi võimuvõitluse kiirenemine, kus riigi institutsioonides toimub käsuliini lagunemine, nagu see oli ilmne Nõukogude Liidu viimastel kuudel. Mõned institutsioonid võivad täielikult lakata toimimast, samal ajal kui piirkondlikud ja keskvalitsuse eliidid konkureerivad üha jõulisemalt kahanevate rahaliste ressursside pärast. Kremli kartused seoses nende eliitide püsiva lojaalsusega, kes on saanud kasu presidendi kontrollist riigi vara üle, lähevad täide. Koos kahanevate majanduslike hüvedega kaob ka nende toetus ning see võib tähendada territoriaallahinguid, röövimisi, mõrvu ja katseid kasutada julgeolekujõude poliitiliste ja ärikonkurentide vastu.

Venemaa poliitiline stabiilsus põhineb eliidi konsensusel Putini toetamiseks koos piisava avaliku heakskiiduga. See ei sõltu rahva heakskiidust ega püsivatest institutsioonidest. Putin on suutnud tasakaalustada konkureerivaid poliitilisi, majanduslikke ja julgeolekufraktsioone, tuginedes samal ajal oma julgeolekuteenistuse sidemetele ja oma algse Leningradi siseringi truudusele. Sisemine võimuvõitlus ei too tõenäoliselt välja selget võitjat, olgu selleks siis reformaator või järjekordne tsentraliseeriv autokraat. Tõenäoliselt on need tulemused pigem pikaajalised, vägivaldsed ja ebaselged. Putini tagandamine ei pruugi võimuvõitlust lõpetada ega rahustada avalikke proteste. Vastupidi, see süvendab poliitilisi lahinguid ja rahva mässumeelsust, sest tippametnike seas on vähe usaldust ja avalikkuse usaldus valitseva eliidi vastu on minimaalne.

Venemaa Detsentraliseerimise Kaardistamine

Võimuvõitlus võib puhkeda rivaalitsevate poliitiliste “klannide” või võrgustike vahel. Tugevaimad nendest “klannidest” on riigi julgeolekuametnikud ja sõjaväelased (siloviki), riigikorporatsioonide juhid, suured oligarhid (suurärimehed), lojaalsete erakondade juhid, tööstuslobistid ja piirkondlikud juhid. Need konfliktid võivad puhkeda avalikult, kui konsensus Putini ümber hakkab lagunema või kui riik seisab silmitsi pikaajalise majanduslanguse ja kasvava konkurentsiga napimate ressursside pärast. Poliitiliste rivaalide vahelised võistlused Putini asendamiseks õõnestavad “võimuvertikaali” ja kindlustavad fraktsioone sisejulgeolekujõudude sees. Mõne piirkonna politseiametnikud jäävad tõenäoliselt neutraalseks või isegi ühinevad avalike protestidega, kui meeleavaldused laienevad. Paradoksaalsel kombel hülgavad olulised elanikkonna osad, kes toetasid Putinit, sest ta tagas korra ja etteaimatavuse, režiimi, kui see näib olevat üha nõrgem ja järeleandlikum. Kui ebakindlus ja kaos riigis levivad ning Moskvas ei ilmu välja usaldusväärne järeltulija, pöörduvad ühiskonnarühmad kohalike ja piirkondlike juhtide poole, et taastada oma linnades ja piirkondades mingi näiline kord.

Eliidi lojaalsus Kremlile ei põhine mitte ühisel ideoloogial, vaid toorel majanduslikul ja poliitilisel eelisel. Eliidi osad kaotavad usalduse režiimi vastu, kui korruptsiooniressursid ammenduvad, rahvusvaheline isolatsioon vähendab tulusid ja sotsiaalsed rahutused levivad. Riikliku “majanduspiruka” kahanedes muutub konkreetseid huvirühmi soosiva riikliku paternalismi püramiid üha ebastabiilsemaks. Vähenevate ressursside tõttu võib tekkida konflikt eliidi sees, kus mõned isikud püüavad juhtida sotsiaalseid rahutusi oma konkurentide vastu. Valitsev Ühtne Venemaa võib lõheneda, sest paljud partei piirkondlikud liikmed ei astunud parteisse mitte ideoloogilise kuuluvuse või poliitilise lojaalsuse tõttu, vaid oportunistlikel põhjustel ning tõenäoliselt loobuvad sellest, kui võimuvõitlus nõrgestab keskvalitsust. Süsteemsed opositsiooniparteid, sealhulgas kommunistid ja liberaaldemokraadid, võivad Kremli kritiseerimisel võtta sõltumatuma hoiaku, kui nende kasu väheneb. Ka parteiorganisatsioonide piirkondlikud harud on osutunud vähem järeleandlikuks kui riiklikud organid ja võivad lahku lüüa või Moskva lojalistidele vastu astuda. See võib viia killustumise, puhastuste ja otseste konfliktideni valitsevate kihtide sees.

Keset ebaõnnestunud sõda ja kahanevat majandust võib kõrgete ametnike ja julgeolekujuhtide koalitsioon korraldada “paleepöörde” ja süüdistada Venemaa probleemides ametis olevat režiimi. Siiski aitab selline “võimuvertikaali” rotatsioon vähe kaasa majandusarengule ning võib suurendada sotsiaalset segadust ja isegi vallandada tsiviilkonflikte ja ülestõuse. Moskva poliitilised rühmitused võivad otsida liitlasi piirkondlike eliitide hulgast, nagu see juhtus Nõukogude Liidu lagunemise ajal 1990ndate alguses. Nii Gorbatšov kui ka Jeltsin julgustasid piirkondlikku suveräänsust, et nõrgestada oma rivaali positsiooni ja suurendada oma toetusbaasi. Uued katsed manipuleerida vabariiklike ja piirkondlike liidritega muutuvad järjekordseks riigi lagunemise eelsündmuseks.Võimuvõitluse süvenedes võõranduvad Venemaa sõjaväejuhid Kremlist üha enam. Eriti ilmne oleks see, kui relvajõud mobiliseeritaks avalike rahutuste rahustamiseks. Riigi kokkuvarisemise ajal võib sõjaväes toimuda ka käsuliini lagunemine, lõhenemine etniliste ja usuliste piiride järgi, kokkupõrked eri rahvuste vahel ning mittevenelaste evakueerimine teenistusest väljaspool oma föderaalpiirkondi. Sõjaväelaste kaotused Ukraina vastu peetud sõjas näitavad, et mittevenelased on märkimisväärselt üleesindatud, peamiselt seetõttu, et sõjavägi pakub elanikkonnale kehvemaid karjäärivõimalusi. Samuti on Moskva püüdnud suunata sõjakuritegude eest süüdistuse Venemaa sõjaväe rahvusvähemustele, püüdes “jaga ja valitse” lähenemisviisi, et vabastada etnilised venelased genotsiidist. Sellegipoolest suurendab teiste rahvaste kasutamine võõras sõjas kahurilihana viha Moskva vastu ning sõjalised kaotused Ukrainas tekitavad Venemaa relvajõudude kalduvuse konfliktidele ja mässudele. Kui föderaalkriis süveneb ja sõjavägi lõheneb, omandavad erinevaid relvi miilitsad, mässulised ja tekkivad proto-riigid.

Piirkondade taaselustumine

Kui rahutused levivad, on kogu riigis näha piirkondlikku taastumist. Venemaa “föderaalne vertikaal” on habras, kuna see sõltub endiselt võimueliidi lojaalsuse kaasamisest piiratud arvus võtmepiirkondades, kas siis suure rahvaarvuga piirkondades või võtmetähtsusega tööstusharude ja ressurssidega, eriti energeetika valdkonnas. Föderaalse struktuuri stabiilsus satub üha suurema surve alla, eriti kui keskne kontroll nõrgeneb eliidi konfliktide ja eelarvekärbete tõttu, mis vähendavad oluliselt föderaalsetele subjektidele antavaid toetusi. Kubernerid võivad taotleda rahva heakskiitu oma koduterritooriumil, valides piirkondliku suveräänsuse. Mõned kubernerid jõuavad ka järeldusele, et Moskva kampaania vabariikide ametlike keelte vastu ja piirkondlike liitmise plaanid vähendavad veelgi nende autoriteeti ja viivad isegi vabariiklike institutsioonide laialisaatmiseni ja nende allutamiseni otsesemalt Moskvale. Sellised arengud suurendavad kuberneride ja kohalike seadusandjate toetust suveräänsusele ja enesemääramisele.

Rahvusvabariikide ja venemeelsete piirkondade nõudmiste taga on kaebuste kuhjumine, sealhulgas järsult kasvav vaesus, föderaalsete rahaliste toetuste vähenemine, halvenev kohalik infrastruktuur, kulukas ja ebapiisav transpordiühendus linnade vahel, föderaalsete ja piirkondlike omavalitsuste vaheline vaidlus maakasutuse üle, keskkonnakaitse puudumine, halvenevad tervishoiuteenused, oluliste ajalooliste objektide hooletusse jätmine, kahjulik sotsiaalpoliitika, politsei jõhkrus, ohjeldamatu ametlik korruptsioon ja üldine üldsuse võõrandumine keskse otsustusprotsessi suhtes. Samal ajal võivad seda positiivselt ergutada ootused materiaalsetele hüvedele, etnonatsionaalse staatuse tõusule ja rahvusvahelisele tunnustusele, kui Moskva ülemvõim kõrvaldatakse.

Tõenäoliselt on erinevused piirkondlikus enesekehtestamises, kusjuures etniliselt homogeensete vabariikide, ressursirikaste piirkondade või pealinnast geograafiliselt kaugemal asuvate üksuste juhid suurendavad oma nõudmisi ja tugevdavad sidemeid lähedalasuvate välisriikidega. Piirkondlikud aktivistid esitavad väljakutse föderaalriigi õiguslikule alusele ja selle alamate positsioonile. Mõned võivad taotleda täieliku föderalismi kohaldamist või teha ettepanekuid uute struktuuriliste kokkulepete kohta, et lõdvendada sidemeid Moskvaga, sealhulgas konföderatsiooni või rahvusriigi loomise kohta. Jõukamad piirkonnad, millel on suurem majanduslik potentsiaal ja märkimisväärne ekspordiportfell, nõuavad keskvalitsusele ülekantava raha radikaalset vähendamist või võivad maksetest keelduda. See võib juhtuda Lääne-Siberi naftat tootvate piirkondades või Sahha maavararikkas vabariigis.

Võim läheb piirkondadele üle, kui Moskva-keskne vertikaal hakkab killustuma. Suuremate rahutuste korral satuvad piirkondlikud kubernerid väljakannatamatusse olukorda. Kreml nõuab, et nad suruksid maha kohalikud protestid, samas kui kodanikud survestavad neid täitma oma piirkondlikke kohustusi. Piirkondlike võimude katsed kasutada kohalikke proteste kauplemisvahenditena, et saada Moskvast ressursse, ei pruugi enam vilja kanda, kui keskus ei saa endale lubada, et ta neid täidab, ja protestid pääsevad kohalike ametnike kontrolli alt. Kubernerid saavad kas vältida mahasurumist või süüdistada Moskvat karmi repressiivse vastuse eest. Mõlemal juhul tugevdavad nad kohalikku avalikku arvamust keskuse vastu. See protsess paljastab sügavalt juurdunud piirkondliku vastuseisu Venemaa pealinna vastu, mida peetakse laialdaselt koloniaalekspluateerijaks, kelle bürokraatia on parandamatult korrumpeerunud. Inimesed identifitseerivad end üha enam konkreetse piirkonna elanikena, mitte tervikliku Venemaa riigi kodanikena.

Mõned vabariiklikud ja piirkondlikud liidrid väidavad, et föderaalses struktuuris esineb diskrimineerimist, ja nõuavad tõelist autonoomiat. Sarnaselt föderaalse Jugoslaavia lagunemise eelõhtuga 1990ndate alguses väljendavad mitmed rikkamad piirkonnad oma pahameelt vaesemate piirkondade toetamise üle ja väidavad, et neid oleks parem hallata ja nad oleksid jõukamad, kui nad kas eralduksid föderatsioonist või kui eralduksid hoopis vaesemad vabariigid, näiteks Põhja-Kaukaasia. Separatistlikud liikumised, mis aitasid kaasa Nõukogude kommunistliku impeeriumi lagunemisele 1990. aastatel, olid osaliselt või algselt eliidi projektid, mille eesmärgiks oli hoida rohkem ressursse liiduvabariikide käes. Paljud vabariiklike iseseisvusliikumiste juhid tulid algselt nõukogude võimuorganitest.

Piirkondlikud eliidid jõuavad järeldusele, et Moskva suhtes lojaalsuse säilitamise kulud kaaluvad üles eelised ja otsustavad suurema piirkondliku suveräänsuse kasuks. Kui kohalikud eliidid ei usalda enam Kremlit nende poliitilise legitiimsuse ja vajalike ressursside tagamisel, edendavad nad oma võimubaasi autentse vabariigi või piirkonna juhtide kaudu. Erinevate vabariikide, kraide ja oblastite avalikud liikumised ja kohalikud võimud võivad oma nõudmisi Moskva suhtes sünkroniseerida, kui võimuhierarhia lõheneb, ning nad võivad luua piirkondade vahelisi sidemeid vastastikuse toetuse saamiseks. Nähtav oleks ka järelmõju, mille puhul mõnede föderaalsete subjektide edu suurema suveräänsuse saavutamisel ilma keskvalitsuse sekkumiseta julgustab teisi vabariike ja piirkondi püüdlema suurema autonoomia poole. Moskva traditsiooniliselt lõhestav poliitika etniliste rühmade vaheliste konfliktide tekitamiseks ja opositsiooni desorienteerimiseks osutub vähem edukaks, kui etniliste vabariikide juhid otsivad koalitsiooni erinevate rahvusrühmade esindajatega ja abistavad teisi üksusi suveräänsuse taotlemisel.

Vabariiklikud juhid nõuavad ka kontrolli oma territooriumil asuvate loodusvarade ja majandusressursside üle, väites, et Moskva on neid ebaõiglaselt ära kasutanud. Isegi mõned etnilised piirkonnad, nagu Handi-Mansi autonoomne ringkond – Jugra Tjumeni oblastis, võivad nõuda ainuõigust loodusvarade üle piirkondades, kust saadakse oluline osa Venemaa nafta- ja maagaasituludest. Föderatsiooni lõdvenedes esitavad piirkondlikud valitsused nõudeid mitmesugustele majanduslikele eelistele, sealhulgas ekspordisoodustustele, maksusoodustustele ja erikvootidele kohalike toodete jaoks, samuti otsesele juurdepääsule nafta- ja gaasijuhtmetele, mida praegu kontrollitakse föderaalsel tasandil.

Venemaal taaselustuvad paljud Nõukogude Liidu kokkuvarisemise ajal tekkinud iseseisvusmeelsed liikumised. Mitmel juhul nõuavad peamiste etniliste gruppide liikmed õigust mängida oma vabariigis domineerivamat rolli. Mitmed etnilised rühmad võivad kinnitada põlisrahva staatust ja elukoha pikaajalisust oma koduterritooriumil, erinevalt hiljutistest etnilistest venelastest või muudest asukatest. Etnilised aktivistid seavad kahtluse alla ka valitseva Moskva narratiivi, mille kohaselt kõik vabariigid astusid vabatahtlikult tsaaririiki, Nõukogude Liitu või Vene Föderatsiooni. Etniline eliit otsib avalikkuse toetust, väites, et väiksemate rahvaste jaoks on vabariigid nende ainus kodumaa, samas kui venelased omavad väljaspool neid vabariike palju suuremat territooriumi. Sellised väljaütlemised võivad tuua kaasa surve etniliste vähemusgruppide liikmetele, eriti etnilistele venelastele, vabariikidest lahkumiseks.

Mõnes riigiosas võib oodata rahvuste- ja religioonidevahelisi diskussioone ja isegi vägivaldseid kokkupõrkeid. Majandusliku languse ja poliitilise ebakindluse keskel tekivad mitmesugused etnonatsionalistlikud liikumised, millest mõned otsivad avalikkuse mobiliseerimiseks patuoinast. Mitmete etniliste vähemusrahvusrühmade liikmed esitavad kaebusi, et vabariiklik eliit on edendanud oma rahvust teiste rahvuste arvelt ja tegelenud vähemuste assimilatsiooniga. Sellised süüdistused võivad olla kõige ilmsemad Põhja-Kaukaasias kattuvate ajalooliste, territoriaalsete ja ressursinõuete puhul ning need võivad tugevdada püüdlusi nii mõnede vabariikide eraldumise kui ka lõhenemise suunas.

Kremlile on oluline edendada Venemaa etnonatsionalismi riigisiseselt, et leevendada rahulolematust halveneva majandusliku olukorra üle, sest see aitaks kaasa riigi lõhenemisele. Ksenofoobia, rassismi, islamofoobia ja immigratsioonivastaste meeleolude õhutamine võib süüdata sütiku, mida Moskva ei suuda kustutada. Uuringud on pidevalt näidanud, et etnotsentrilised ja ksenofoobsed tunded on riigis laialt levinud ning neid on tugevdanud immigratsioonivastased hoiakud Kesk-Aasiast ja Põhja-Kaukaasiast pärit töötajate vastu. Selliste tunnete ärakasutamine riigiasutuste poolt ja Venemaa etnonatsionalismi kasv kutsuvad aga esile venevastaseid tundeid teiste rahvuste seas.

2010. aasta rahvaloenduse andmetel oli Venemaa rahvaarv 142,9 miljonit. Umbes viiendik ehk ligi 30 miljonit inimest kuulub mittevenelaste hulka ja nende osakaal on pidevalt kasvanud. Etniliste venelaste demograafiline vähenemine seab riigi sotsiaalse, poliitilise ja territoriaalse ühtekuuluvuse proovikiviks ning soodustab autonoomia-, eraldumis- ja iseseisvusliikumisi. Aastatel 1989-2010 toimunud rahvaloenduse andmetel on 21 vabariigist 14-s (v.a Ukraina okupeeritud Krimmi territoorium) venelaste osakaal rahvusrahvusest pidevalt proportsionaalselt vähenenud võrreldes etniliste enamusrahvustega. 13 vabariigis moodustavad venelased vähem kui poole kogurahvastikust. Üheksas vabariigis moodustavad venelased vähem kui kolmandiku kogurahvastikust. 11 vabariigis on etniliste venelaste arv väiksem kui vastavate enamuserahvusgruppide arv. Lisaks sellele on Siberis, Uuralis, Vaikse ookeani piirkonnas ja mujal ka piirkondlikud identiteedid konsolideerunud ja motiveerivad üleskutseid omariikluse järele, hoolimata päritolust ja keelest, samuti nagu näiteks endistes Briti kolooniates.

Murrangu stsenaariumid

Riigi esialgne purunemine võib tähendada piiratud purunemist. Majandusliku hädaolukorra ja poliitilise kaose keskel võib toimuda ühe või mitme föderaalse üksuse eraldumine, kus on vähe väljavaateid leppimiseks Moskvaga. Sellise stsenaariumi korral nõustub Kreml niisuguse tulemusega, et vältida massilist vägivalda, mis võib levida teistesse vabariikidesse ja piirkondadesse. Tšetšeenia on sellises killustumise stsenaariumis esmane tõenäoline kandidaat, sest iseseisva riigi alused on juba olemas ja iseseisvus saavutati esialgu 1990ndatel aastatel. Teised vabariigid võivad deklareerida oma suveräänsusest, ilma et nad liiguksid otsese eraldumise suunas, või võivad püüda eeskuju võtta Tšetšeeniast, eriti Põhja-Kaukaasias või Kesk-Volga piirkonnas. See võib sarnaneda olukorraga 1990. aastal, kui kõik autonoomsed vabariigid Vene NFSVs kuulutasid välja oma suveräänsuse, kuid ei eraldunud.

Mõned valdavalt vene rahvusest elanikkonnaga piirkonnad võivad samuti nõuda autonoomse vabariigi staatust. See hõlmaks kraisid ja oblastid, kes on vastu asümmeetrilisele föderatsioonile keset kasvavaid nõudmisi suveräänsuse ja omavalitsuse järele osades Siberi ja Vaikse ookeani piirkondades. Laiem killustumine toimuks siis, kui režiim ise hakkab intensiivsete võimuvõitluste tõttu keskmest lagunema. Selle võib vallandada Putini töövõimetus, mõrvamine, kõrvalejäämine või äkiline loomulik surm. Vähem vägivaldse stsenaariumi korral võtab reformistlik või pooldemokraatlik juhtkond presidendiameti üle ja kaasab isegi mõned poliitilise opositsiooni liikmed, et rahustada pettunud avalikkust. Samas võivad riigipöördekatset korraldada ka lojalistid, kes püüavad säilitada poliitilist struktuuri ja säilitada Putinit tüüril või asendada ta samasuguse autoritaarse tegelasega. Selline stsenaarium meenutaks 1991. aasta augustis Nõukogude Liidu lojalistide ebaõnnestunud võimuhaaramist, mis põhjustas Nõukogude Liidu kokkuvarisemise. Venemaa riigi-imperialistide riigipöördele osutataks vastupanu mitmes etnonatsionaalses vabariigis, samuti Moskvas ja Peterburis, kuigi mõned piirkondlikud ametivõimud võivad otsustada oodata, kuni lõpptulemus on selge.

Föderaalne struktuur jääb Venemaa eliidisiseste võitluste ohvriks. Siiski ei pruugi administratiivsed murrangud mõjutada kogu riiki ühtlaselt. Mõned föderaalüksused võivad nõuda eraldumist ja teised ulatuslikku autonoomiat ja konföderatsiooni. Mingil kriitilisel hetkel võib Kreml otsustada vägivaldse tsentraliseerimise ja massiliste repressioonide kasuks, et hoida riik terviklikuna, ning see omakorda vallandaks vägivaldseid vastureaktsioone mitmes föderatsiooni osas. Kui passiivne vastupanu ei suuda režiimi tõrjuda, siis on üheks võimaluseks relvastatud vastupanu kas linnasõja või relvastatud partisanide liikumise kaudu rahulolematumates piirkondades. Opositsiooni põranda alla ajamisega radikaliseerib režiim mitmeid rühmitusi, kes pöörduvad sabotaaži, pommirünnakute ja mõrvade sooritamise poole, et veelgi enam riigivõimu häirida. Kreml võib püüda mobiliseerida avalikkust mässuliste vabariigis toimuva ulatusliku sõjalise sekkumise kaudu, väites, et nad on alustanud “venevastast separatismi” ja ohustanud riigi territoriaalset terviklikkust. Avalik arvamus võib aga osutuda leigeks järjekordsele sõjalisele vastasseisule ja kodanikud võivad eelistada mitme vabariigi eraldumist, et vältida pikaajalist riigisisest sõda pärast suuri sõjalisi kaotusi Ukrainas.

Mõnes riigiosas võib keskvõimu kokkuvarisemine ja piirkondliku võimu vaakum viia selleni, et kohalikud julgeolekutöötajad, relvastatud relvarühmitused või kuritegelikud rühmitused haaravad kontrolli piirkondlike omavalitsuste ja kohaliku majanduse üle. Teise võimalusena võivad piirkondlikud ametiasutused nõuda Vene vägede väljaviimist ning mõnes vabariigis ja piirkonnas võivad kohalikud kubernerid luua oma sõjaväe- ja julgeolekuüksused, et kaitsta loodavaid riike, sarnaselt relvajõudude loomisega 1990ndate alguses endistes liiduvabariikides ja separatistlikes enklaavides Moldovas, Gruusias ja Aserbaidžaanis.

Pikaajalise rahutuse ajal kogevad nii vene etnonatsionalism kui ka riiklik-imperialism uut tõusu ja mobiliseerivad toetajaid, samas kui etniline ja piirkondlik separatism kasvab kogu riigis. Vene natsionalistid ja imperialistid võivad väljakutse esitada nii keskvalitsusele kui ka mitmele piirkondlikule administratsioonile. Mõned natsionalistlikud liidrid võivad koondada režiime pooldavaid rühmitusi, et vältida riigi lõhenemist, või püüda asendada valitsust selgemalt imperialistliku või etnonatsionalistliku režiimiga, mis suudab päästa riigi terviklikkuse ja kõrvaldada oponendid. Natsionalistid võivad luua miilitsarühmitusi ettekäändel, et kaitsta eri vabariikides vene etnilisi rühmi, seista vastu piirkondlikele iseseisvusliikumistele ja vältida riigi kokkuvarisemist. Konflikti süvendavad religioossed erinevused moslemite ja õigeusklike elanike vahel, mida mõlema poole võitlejad saavad ära kasutada.

Tärkavad rahvusriigid

Stsenaariumi korral, kus riigi lagunemine eskaleerub, tekitavad Moskva katsed mässu maha suruda kogu Venemaal laiemat vastupanu meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vahel ning konfliktid levivad paljudesse piirkondlikesse pealinnadesse. Julgeoleku- ja sõjaväeüksused jäävad napiks ja ei suuda ohjeldada mitmeid poliitilisi mässe. 1990ndad aastad näitasid, et kui Venemaa keskvalitsus nõrgeneb ja võimuvõitlused intensiivistuvad, siis püüavad paljud vabariigid ja piirkonnad saavutada suveräänsust ja isegi iseseisvust, et tagada teatav stabiilsus. Poliitiline halvatus föderaalkeskuses julgustab mitmeid vabariike ja piirkondi esitama iseseisvusdeklaratsioone ja korraldama avalikke rahvahääletusi. Enesemääramise suunas liikumine rikkamates ja majanduslikult arenenumates vabariikides, nagu Tatarstan ja Baškortostan, julgustab sarnaseid algatusi ka naabervabariikides. Nad võivad esitada mitmesuguseid nõudmisi oma tulevase staatuse kohta, sealhulgas suveräänsuse, konföderatsiooni või täieliku iseseisvuse kohta. Sellistel nõudmistel on doominoefekt kogu riigis ning need innustavad teisi vabariike ja piirkondi nende edu jäljendama.

Mitmed riigid kinnitavad omariikluse ajaloolisi pretsedente, tuues esile iseseisvuse perioodid enne Venemaa impeeriumi vallutamist. Nende hulka kuuluvad tatarlased, baškiirid, karjalased, udmurdid, mokšad, ersad, marid, tšerkessid, balkaarid, tšetšeenid, ingušid, kalmõkid, hakassid, altailased, burjaadid, tuvalased ja sahhad. Mitmete teiste põhjapoolsete, Siberi ja Vaikse ookeani piirkonna rahvaste aktivistid võivad nõuda oma autonoomseid piirkondi, millel oleks suurem kontroll territooriumide ja ressursside, sealhulgas nafta, maagaasi, kulla, uraani ja muude maavarade üle. Mitmed põlisrahvad võivad nõuda enesemääramisõigust vastavalt ÜRO põhikirjale ja 2017. aasta ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonile. Nad kinnitavad seaduslikke õigusi oma traditsioonilistele territooriumidele ja ressurssidele ning halduslikule enesemääramisele. Nad võivad minna edasi, kinnitades omariiklust vastavalt ÜRO Peaassamblee 1960. aasta deklaratsioonile iseseisvuse andmise kohta koloniaalmaadele ja -rahvastele. Isegi venemeelsete kraide ja oblastite rahvad võivad enesemääramise ja iseseisvuse alusena väita, et nad olid enne Venemaa vallutamist ja koloniseerimist põlisrahvad.

Venemaa Detsentraliseerimise Kaardistamine

Föderatsioon võib laguneda nii piirkondlike kui ka etnilis-rahvuslike piiride järgi.

Vene etnonatsionalistid väidavad, et venelasi on NSV Liidus ja Vene Föderatsioonis diskrimineeritud ja nad vajavad omaenda ühtset rahvusvabariiki või Vene vabariikide föderatsiooni. Ressursirikaste piirkondade elanikud või tugeva kohaliku identiteediga elanikud võivad nõuda iseseisvust, mis põhineb kaasavatel paljurahvuselistel põhimõtetel. Mõned valdavalt etnilise päritoluga Venemaa piirkonnad on varem loonud omariikluse alused ja selliseid algatusi võib taaselustada. Kõige tähelepanuväärsem juhtum oli 1993. aastal lühiajaline Uurali Vabariik, mis koosnes kuuest oblastist – Sverdlovski, Permi, Tšaljabinski, Tjumeni, Kurgani ja Orenburgi oblastist. Teised Venemaa enamusrahvuse piirkonnad võivad föderaalse kokkuvarisemise käigus kujuneda vaikimisi iseseisvateks riikideks, sealhulgas Kaliningrad kui neljas Balti Vabariik ja Primorje kui uus Vaikse ookeani riik, millel mõlemal on väljavaated majanduslikuks integratsiooniks rikkamate välisnaabritega.

Venemaal on eksisteerinud mitmeid teisi regionaalsel identiteedil põhinevaid ajutisi riigistruktuure ja mõned kohalikud aktivistid võivad taotleda nende taaselustamist või kasutada neid ajalooliste pretsedentidena legitiimse omariikluse nõudmisel. Nende hulka kuuluvad Siberi Vabariik ja Kaug-Ida Vabariik, mille territoriaalne ulatus hõlmaks mitmeid kraisid ja oblasteid. Tsaristliku sõjajärgse kodusõja ajal moodustasid Siberi regionalistid, kes nõudsid iseseisvat identiteeti ja püüdsid jäljendada Ameerika iseseisvussõda Venemaa koloniaalvalitsuse vastu, 1918. aasta jaanuaris autonoomse Siberi ajutise valitsuse, kuid enamlased kõrvaldasid selle moodustise. Sellegipoolest võib märkimisväärne osa etnilistest venelastest toetada selliste piirkondade suveräänsust või eraldumist, kus on esivanemate juured ja millel on vähe sidemeid Moskvaga, olenemata ühisest keelest. Siberi Vabariik võiks olla üks esimesi iseseisvuse välja kuulutavaid üksusi. Kaug-Ida suur Ukraina elanikkond võib samuti taotleda suuremat piirkondlikku autonoomiat ja tihedamaid sidemeid Ukrainaga. Lõuna-Siberisse ja Vaikse ookeani aladele küüditatud ukrainlaste ja teiste rahvaste, sealhulgas tatarlaste ja tšuvaššide, järeltulijad on pärast Nõukogude Liidu lagunemist teinud läbi kultuurilise ja keelelise taasärkamise protsessi.

Etno-riiklikel põhimõtetel põhinev eraldumine võib põhjustada ka sisevaidlusi enamus- ja vähemusgruppide või vene rahvusest elanikkonna vahel, kes soovib jääda ühtsesse föderatsiooni. Mõned vabariiklikud liidrid või Venemaast eraldumist toetavad liikumised võivad samuti kampaaniat teha territoriaalse laienemise ja etnilisi sugulasi sisaldavate naaberpiirkondade liitmise nimel. Kui lõhed laienevad, võib Putin või tema järeltulija pöörduda Vene etnonatsionalismi poole, et püüda säilitada Kremli kontrolli, vältida venemeelsete piirkondade eraldumist ja säilitada Venemaa tuumikriik.

Etnilise lõhestatuse tahtlik taotlemine vägivalla abil sarnaneks 1990ndatel aastatel lagunenud föderaalse Jugoslaavia arenguga. Tasub meenutada, et “Jugoslaavia stsenaarium” oli mitmekesine: ainult piiratud sõjalised kokkupõrked Sloveenias, väike sissisõda Makedoonias, lühike NATO pommituskampaania Serbias, ning Montenegros relvastatud konflikte ei olnud. Märkimisväärse kontrastina võtsid sõjad Horvaatias, Bosnia-Hertsegoviinas ja Kosovos kümnete tuhandete inimeste elu ja pagendasid miljoneid inimesi. Venemaa Föderatsiooni eri osad võivad järgida neid erinevaid stsenaariume, kus keskuse ja mõnede vabariikide ja piirkondade vahel on otsene sõda. Moskva võib jäljendada Serbiat, mobiliseerides etnilisi venelasi, et eraldada mässulistest vabariikidest etniliselt homogeenseid piirkondi. Ta võib rahastada, relvastada ja suunata miilitsarühmitusi ja vabatahtlike liikumisi, nagu Miloševići Jugoslaavias, et tappa ja tõrjuda välja mittevenelastest elanikkonda. Selleks võib värvata mitmesuguseid etnonatsionalistlikke revolutsioonilisi liikumisi, mis propageerivad vägivalda mittevenelaste vastu, ning mõned neist on juba kogenud vägivaldseid rünnakuid etniliste vähemuste ja poliitiliste vastaste vastu. Ukraina Donbassist ja teistest konfliktipiirkondadest naasevad võitlejad võivad suunduda siseterritoriaalsete ja etniliste lahinguväljade poole.

Keset otsest konflikti Moskvaga võib mõnes endises föderaalses subjektis süveneda “mittevenestamisprotsess”. Uued valitsused püüavad kaitsta tärkavat identiteeti ja iseseisvat riiklust ning püüavad end kaitsta “vene maailma” eest. Mõnel juhul võib see hõlmata etniliste venelaste kõrvaldamist olulistelt poliitilistelt positsioonidelt, Venemaa omanduses olevate ettevõtete konfiskeerimist ja isegi vene elanikkonna väljasaatmist, keda peetakse potentsiaalseks viiendaks kolonniks. “Etnilise puhastuse” operatsioone võivad läbi viia keskvalitsus ja mõned vabariiklikud režiimid, et tagada etniline homogeensus või haarata territooriumi ja luua suuremad riigid.

Venemaal võib toimuda mitu kodusõda, mis sarnanevad ajavahemikule 1917-1926 tsaariimpeeriumi kokkuvarisemise ajal ja pärast enamlaste võimuhaaramist. Mitmed neist konfliktidest olid rahvuslikud vabadussõjad Venemaa impeeriumist sõltumatute riikide taastamiseks või loomiseks. Selliste võitluste hulka võivad kuuluda sissisõjad keskvalitsuse või Moskvale lojaalsete piirkondlike valitsuste vastu. Kreml võib leida, et tema julgeolekujõud on liiga hõredad, et tulla toime samaaegsete vabadussõdadega kogu riigis, ning võib olla võimeline säilitama kontrolli ainult Moskva, Peterburi ja Euroopa-Vene tuumikpiirkondade üle. Väiksem Venemaa ei pruugi tingimata kalduda demokraatia ja piirkondliku koostöö poole. See võib areneda agressiivseks jõuks. Sellegipoolest oleks tema sõjaline võimekus märkimisväärselt vähenenud, tema geopoliitilised püüdlused kitsendatud ja ta keskenduks pigem riigi püsimajäämise kui impeeriumi laienemise tagamisele. Keset eskaleeruvaid konflikte võiksid konkureerivad fraktsioonid erinevate ideoloogiate või piirkondlike programmidega väita, et nad on uue Venemaa riigi legitiimsed rahvuslikud valitsused. Riik võiks siis seista silmitsi Liibüa, Iraagi või Süüria stsenaariumiga, kus konkureerivad poliitilised jõud võitlevad vaidlusaluste territooriumide, majandusressursside ja poliitilise võimu pärast kahanenud Venemaal.

Pärast murrangut

Venemaa Föderatsiooni kärbitud koosseisust välja kasvavad riigid ei saa tõenäoliselt kiiresti rahvusvahelist tunnustust. Mõned neist võivad kujuneda nn “külmutatud riikideks”, mille sisemised etnilised ja territoriaalsed konfliktid on lahendamata, või isegi sattuda välisvaidlustesse naabritega. Murdumisprotsess võib viia mitmete destabiliseerivate stsenaariumideni, kas relvastatud konfliktide ülekandumise, pagulaste väljavoolu, territoriaalsete sõdade, energia- ja kaubandushäirete või mitmesuguste sõjaliste sissetungide kaudu. Samas võib see viia ka mitme elujõulise riigi tekkimiseni, millel on märkimisväärne poliitiline stabiilsus, piisav majanduslik baas, soodne geograafiline asukoht ja rahvusvahelisele koostööle pühendunud valitsused.

Riiklus on oluline tingimus rahvusliku identiteedi säilitamiseks ja arendamiseks. Venemaa Föderatsioonist tekkivad proto-riigid ja muud üksused ei ole oma sisepoliitiliste süsteemide ja haldusstruktuuride poolest ühtsed. Mitmed neist võivad areneda embrüonaalseks demokraatiaks, kus vastloodud poliitilised parteid konkureerivad ametikohtade pärast vabariiklike või piirkondlike institutsioonide iseseisvumist. Nad hakkavad otsima toimivaid suveräänsuse mudeleid ning võivad abi ja juhiseid otsida kolmest Balti riigist (Eesti, Läti, Leedu) ja teistest postsovetlikest riikidest.

Mõnedes endistes föderaalsetes üksustes võivad tekkida uued autokraadid ja mõned neist võivad sarnaneda väike-Venemaadega, kus korrumpeerunud autoritaarsed kohalikud juhid loovad isikupäraseid valdusi seadusandliku võimu, õiguskaitse ja kohtusüsteemi kontrollimise kaudu, kombineerides seda siserepressioonide ja meediatsensuuriga. Nad võivad ka leiutada või liialdada sisemiste ja väliste ohtude ulatust, et esineda uue riigi terviklikkuse veendunud kaitsjatena. Pikaajaliste repressioonide tõttu on enamikus piirkondades piiratud organiseeritud demokraatlik opositsioon, mis võiks kohalikele autokraatidele vastu seista.

Põhja-Kaukaasia osades tugevneb traditsiooniline etniliste klannide omavalitsussüsteem ja asendab Moskva poolt määratud piirkondlikud administratsioonid. Mõnedes endistes autonoomsetes vabariikides võivad kohalikud juhid ehitada etnokraatlikke riike, mis piiravad vähemusrahvuste õigusi. Kui stabiilsust ja esindusvalitsust ei suudeta tagada, võib eraldumine viia ka eliidi sisese võimuvõitluseni, mis põhineb konkureerivatel patronaaživõrgustikel loodavates riikides. Iseseisvuse suunas liikumine muutub mitmetel etniliselt segunenud territooriumidel piirkondliku identiteedi ja paljurahvuselise kooseksisteerimise jõukatsumuseks. Mõnes vabariigis võivad toimuda etniline diskrimineerimine, puhastused, väljasaatmised või vähemusrahvuste vabatahtlik väljaränne, kui uued juhid püüavad luua etniliselt homogeensemaid üksusi. Paljud tekkivad riigid seisavad silmitsi ka majanduslike probleemidega, kui Moskva föderaaleraldised lõpetatakse. Lisaks sellele heidutavad äritegevust ja välisinvesteeringuid püsiv poliitiline ebakindlus, sotsiaalsed rahutused, etnilised konfliktid, ametlik korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus.

Venemaa Detsentraliseerimise Kaardistamine

Sellegipoolest võiksid mitmed Venemaa-järgsed riigid muutuda demokraatlikumaks, ettevõtlussõbralikumaks ja vastuvõtlikumaks rahvusvahelistele investeeringutele, eriti need, mis piirnevad demokraatlike või jõukate välisriikide territooriumiga. Samuti võiksid nad püüelda laiaulatusliku etnilise esindatuse poole valitsusasutustes, et anda olulistele valijaskondadele osalus uues riigis ja toetada selle iseseisvust. Siiski seisab iga arenguriik silmitsi tohutu ülesehituse ja majandusliku stabiliseerimise ülesandega ning vajab märkimisväärset rahvusvahelist diplomaatilist ja materiaalset toetust. Abi saavad tõenäolisemalt need loodavad riigid, kes suudavad tagada suhteliselt stabiilse ja prognoositava poliitilise, sotsiaalse ja õigusliku keskkonna või kellel on ressursse ja tööstusharusid, mis suudavad ligi meelitada välisinvesteeringuid.

Mõnede Venemaa-järgsete riikide vahelised vaidlused võivad areneda relvastatud kokkupõrgeteks, kus tuumarelvade, sõjavarustuse, energiainfrastruktuuri või kriitiliste ressursside kontroll võib muutuda peamiseks vaidluste allikaks. Siiski oleks eksitav eeldada, et killustunud Vene riik tekitab konflikte ja kaost igas suunas, nagu Kremli propaganda väidab. Arenevad riigid võivad järgida koloniaaljärgse Aafrika eeskuju, säilitades varasemad halduspiirid, et vältida püsivaid konflikte territooriumide ja vähemuste üle, kus praktiliselt igal riigil on mingi nõue naabrite vastu. Sellist lahendust võivad uued valitsused järgida sõltumata sellest, kas proto-riigid arenevad demokraatlikeks või autokraatlikeks riikideks.

Moskva võimu lammutamine võib soodustada ka ülepiirkondlike ja üleriiklike ühenduste tekkimist. Sellised algatused võivad areneda föderaalseteks või konföderaalseteks riigistruktuurideks. Sellise protsessi eelkäija oli nähtav 1990ndatel aastatel, kui tekkis kaheksa piirkondadevahelist ühendust, mis hõlmasid enamikku Venemaast, kuid mille Jeltsin alistas. Kõige olulisem oli Novosibirskis asuv Siberi kokkulepe, mis hõlmas 19 piirkonda ja mille eesmärk oli koordineerida majandustegevust Lääne- ja Ida-Siberi vahel. Moskva seisis vastu igasugustele liikumistele üksikute Siberi üksustega lepingute sõlmimise suunas, kuna kartis ulatusliku ülepiirkondliku identiteedi kindlustamist ja Siberi separatismi soodustamist. 1993. aastal välja kuulutatud Uurali vabariik võiks saada inspiratsiooniks ka uuele konföderaalsele kokkuleppele endiste oblastite, kraide ja rahvusvabariikide vahel.

Kesk-Volga piirkonnas võib taaselustada Idel-Urali riigi. See oli lühiajaline iseseisev vabariik, mis kuulutati välja 1918. aasta märtsis Tatarstani pealinnas Kaasanis ja mis kinnitas tatarlaste, baškiiride, tšuvaššide ja teiste rahvaste ühendamist ja nende vabastamist Vene impeeriumist. See hõlmas tänapäeva Tatarstani, Baškortostani ja Orenburgi oblastit, kusjuures mõned aktivistid pretendeerisid isegi osale Kaspia mere rannikust. Vaba Idel-Urali liikumise poolt propageeritud Kesk-Volga Liidu tänane kehastus hõlmaks Tatarstani, Baškortostani, Tšuvaššia, Mari Eli, Udmurtia ja Mordva vabariiki – viimane nimetati ümber Ersa-Mokšaks, et tunnustada kahte moodustavat rahvast. Uus Idel-Urali riik oli kavandatud konföderatsioonina, kus iga vabariik säilitaks oma sise- ja välispoliitika. Mõned aktivistid on teinud ettepaneku luua suurem konföderatsioon, mis hõlmaks Komi Vabariiki, Permi oblastit ja Orenburgi oblastit, et anda uuele riigile välispiir Kasahstaniga.

Vabariikidevaheliste algatuste hulka võib lugeda ka aastatel 1918-1922 eksisteerinud iseseisva Põhja-Kaukaasia Mägivabariigi taaselustamist. See konföderaalne vabariik hõlmas seitset osariiki – Dagestan, Tšetšeenia, Inguššia, Osseetia, Tšerkassia, Abhaasia ja Nogai steppide piirkond. Nõukogude Liidu kokkuvarisemise ajal tehti katseid Mägivabariiki taaselustada ja 1989. aasta augustis kutsuti kokku Põhja-Kaukaasia Mägirahvaste Assamblee, mis nimetati ümber Kaukaasia Mägirahvaste Konföderatsiooniks. Oktoobris 1990 kuulutati see 1918. aasta Mägirahvaste Vabariigi järeltulijaks ja Vene Föderatsioonist eraldiseisvaks riigiks. Novembris 1991 kirjutasid Põhja-Kaukaasia neljateistkümne rahva esindajad alla lepingule, millega konföderatsioon ametlikult asutati. See ei põhinenud islami religioossetel põhimõtetel, vaid paljurahvuselisel solidaarsusel ja vastuseisul Venemaa imperialismile ja kolonialismile.

Põhja-Siberis saaks Sahha vabariigist suurim Venemaa Föderatsioonist eralduv riik, millel on oma Arktika rannik, sadamad ning märkimisväärsed energia- ja maavarad. Aruka poliitilise juhtimise korral saaks ta kasu laienevast Põhjamere marsruudist ja arendaks märkimisväärselt oma kaubanduspotentsiaali Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna, samuti Lõuna-Siberi ja Hiinaga. Teised põhjapoolsed piirkonnad Põhja-Jäämere ääres võivad järgida Sahha eeskuju ülemaailmsel areenil, sealhulgas Komi Vabariik, Neenetsi autonoomne ringkond (Okrug) ja Jamali-Neenetsi autonoomne ringkond.

Paralleelselt vabariikliku iseseisvusega tekiksid suveräänsed venemeelsed piirkonnad, millest mõned liituksid või moodustaksid konföderatsioone, et luua uusi riigistruktuure. See annaks märku etnilise Vene rahvusriigi tekkimisest, kuigi selle poliitiline koosseis ja keskvalitsuse eesõigused tekitaksid tõenäoliselt konkurentsi ja isegi konflikti piirkondlike juhtide ning Moskva ja Peterburi administratsioonide vahel. Venemaa Föderatsiooni killustumine mõjutab ka kõiki naaberriike. Mõned riigid on haavatavad konflikti ülekandumise suhtes või on Moskva provokatsioonide objektiks, mille eesmärk on juhtida tähelepanu kõrvale oma siseriiklikust murrangust. Teised riigid saaksid Venemaa nõrkustest ja lõhenemistest kasu, leevendades oma julgeolekumuresid, laiendades oma mõju ja isegi saades tagasi Moskva impeeriumi eri versioonidele kaotatud territooriumid.

Teised Janusz Bugajski kirjutatud lood

Teised lood on illustreerinud Maryna Lutsyk


Janusz Bugajski on Washingtoni Jamestown Foundationi vanemteadur. Tema uus raamat “Failed State: A Guide to Russia’s Rupture” ilmub 2022. aasta juulis Jamestowni kirjastuselt. Ukrainakeelne tõlge ilmub 2022. aasta sügisel ArcUA kirjastuselt. Ta on kirjutanud 21 raamatut ja arvukalt aruandeid Atlandi-ülese julgeoleku, Euroopa ja Venemaa kohta.


ROHKEM №3:

(In)correct Ukrainians

The first Russian soldiers appeared in my village at dawn on February 25, 2022…

Deus ex Ucraina

On that day, the sound of exploding shells whistling as they crashed into the center of Moscow woke me up…

How to Fathom Russia

Understanding Russia is more important than ever if we aim to re-establish peace and security…
  • Venemaa Detsentraliseerimise Kaardistamine